Trường : THPT Nguyễn Đức Mậu
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 ChCo Chào Cờ Xã hội  
2 SH Sinh hoạt Xã hội  
3 GDCD GDCD Xã hội  
4 GDQP GDQP Tự nhiên  
5 TD Thể dục Xã hội  
6 Congnghe Cong nghe Tự nhiên  
7 Congnghe10 Cong nghe 10 Tự nhiên  
8 LÝ2 LÝ2 Tự nhiên  
9 LÝ3 LÝ3 Tự nhiên  
10 Toán1 Toán1 Tự nhiên  
11 Toán2 Toán2 Tự nhiên  
12 Toán3 Toán3 Tự nhiên  
13 Toán4 Toán4 Tự nhiên  
14 Toán5 Toán5 Tự nhiên  
15 Toán 6 Toán 6 Tự nhiên  
16 Anh1 Anh1 Xã hội  
17 Anh3 Anh3 Xã hội  
18 Anh4 Anh4 Xã hội  
19 Anh5 Anh5 Xã hội  
20 DIA1 Địa lý1 Xã hội  
21 Dia2 Đia lý 2 Tự nhiên  
22 Đia3 Địa lý 3 Xã hội  
23 Hóa2 Hóa2 Tự nhiên  
24 Hóa3 Hóa3 Tự nhiên  
25 Hoa4 Hoa4 Tự nhiên  
26 Sinh1 Sinh1 Tự nhiên  
27 Sinh2 Sinh2 Tự nhiên  
28 Sinh3 Sinh3 Tự nhiên  
29 Sử1 Sử1 Xã hội  
30 Sử2 Sử2 Xã hội  
31 Sử3 Sử3 Xã hội  
32 TIN Tin học Tự nhiên  
33 Van1 Van1 Tự nhiên  
34 Van3 Van3 Xã hội  
35 Van4 Van4 Xã hội  
36 Van5 Van5 Tự nhiên  
37 Van6 Van6 Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 15-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net