Trường : THPT Nguyễn Đức Mậu
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

DANH SÁCH PHÒNG

STT Mã phòng Tên phòng Kiểu phòng Ghi chú
1 10C1 10C1 Bộ môn  
2 10C2 10C2 Bộ môn  
3 10C3 10C3 Bộ môn  
4 10C4 10C4 Bộ môn  
5 10C5 10C5 Bộ môn  
6 10C6 10C6 Bộ môn  
7 10C7 10C7 Bộ môn  
8 10C8 10C8 Bộ môn  
9 10C9 10C9 Bộ môn  
10 10C10 10C10 Bộ môn  
11 10C11 10C11 Bộ môn  
12 10C12 10C12 Bộ môn  
13 11C1 11C1 Bộ môn  
14 11C2 11C2 Bộ môn  
15 11C3 11C3 Bộ môn  
16 11C4 11C4 Bộ môn  
17 11C5 11C5 Bộ môn  
18 11C6 11C6 Bộ môn  
19 11C7 11C7 Bộ môn  
20 11C8 11C8 Bộ môn  
21 11C9 11C9 Bộ môn  
22 11C10 11C10 Bộ môn  
23 11C11 11C11 Bộ môn  
24 11C12 11C12 Bộ môn  
25 11C13 11C13 Bộ môn  
26 12C1 12C1 Bộ môn  
27 12C2 12C2 Bộ môn  
28 12C3 12C3 Bộ môn  
29 12C4 12C4 Bộ môn  
30 12C5 12C5 Bộ môn  
31 12C6 12C6 Bộ môn  
32 12C7 12C7 Bộ môn  
33 12C8 12C8 Bộ môn  
34 12C9 12C9 Bộ môn  
35 12C10 12C10 Bộ môn  
36 12C11 12C11 Bộ môn  
37 12C12 12C12 Bộ môn  
38 12C13 12C13 Bộ môn  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 15-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net