Trường : THPT Nguyễn Đức Mậu
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10C1 50 1    
2 10C2 50 2    
3 10C3 50 3    
4 10C4 50 4    
5 10C5 50 5    
6 10C6 50 6    
7 10C7 50 7    
8 10C8 50 8    
9 10C9 50 9    
10 10C10 50 10    
11 10C11 50 11    
12 10C12 50 12    
13 11C1 50 13    
14 11C2 50 14    
15 11C3 50 15    
16 11C4 50 16    
17 11C5 50 17    
18 11C6 50 18    
19 11C7 50 19    
20 11C8 50 20    
21 11C9 50 21    
22 11C10 50 22    
23 11C11 50 23    
24 11C12 50 24    
25 12C1 50 25    
26 12C2 50 26    
27 12C3 50 27    
28 12C4 50 28    
29 12C5 50 29    
30 12C6 50 30    
31 12C7 50 31    
32 12C8 50 32    
33 12C9 50 33    
34 12C10 50 34    
35 12C11 50 35    
36 12C12 50 36    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 15-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net