QĐ thành lập đoàn kiểm tra hồ sơ thpt QG 2018

Thứ ba - 01/05/2018 18:33
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Độc lập – Tự do – Hnh phúc

Số: 30/QĐ-THPT NĐM                        Quỳnh lưu, ngày 26 tháng 4 năm 2018


QUYT ĐNH
V/v thành lp Đoàn kim tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi THPTQG năm 2018HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

Căn cứ vào Điu lệ trường trung hc cơ sở, tờng trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào to);
Căn cứ công văn số: 744/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 23 tháng 4 năm 2018 của sở Giáo dục và Đào tạo về việc phân công, hướng dẫn kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2018;
Xét đề nghị của ban chuyên môn trường THPT Nguyễn Đức Mậu.


QUYẾT ĐNH

Điều 1: Thành lập Ban kim tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG năm 2018,
gm nhng ông (bà) có tên sau:(có danh sách kèm theo)

Điều 2: Trưởng ban kiểm tra có nhim vụ tổ chc thc hiện kế hoạch kim tra
theo các nội dung trong hướng dẫn kiểm tra.

- Thời gian: Từ 7 giờ 00 ngày 03 tháng 5 năm 2018 (thứ 5).

- Địa đim: Tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4.

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu
trách nhim thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lc kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
-Như điều 1;
-Lưu VT.


                                                                              Lại Thế Quang
DANH SÁCH
Đoàn kim tra chéo hồ sơ đăng ký dự thi THPT QG m 2018
( Kèm theo quyết đnh số 30/QĐ-THPTNĐM ca Hiệu trưng ngày 26/4/ 2018)
 
Stt Họ và tên Chức vụ Nhim vụ Ghi chú
1 Hoàng Thị Bích Hiền Phó Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Hồ Đức Vượng Giáo viên Thư ký  
3 Hồ Thị Liên Giáo viên Thành viên  
4 Vũ Thị Hoài Giáo viên Thành viên  
5 Phan Thị Lài Giáo viên Thành viên  
6 Lê Đình Cơ Giáo viên Thành viên  
7 Đặng Thị Thùy Linh Giáo viên Thành viên  
8 Chu Văn Hải Giáo viên Thành viên  
Danh sách này có 8 ngưi.
                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây