PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BGH(25-4)

Thứ năm - 26/04/2018 21:17

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM HIỆU

Năm học 2017-2018
(Bổ sung thêm 01 Phó hiệu trưởng - thực hiện từ ngày 25/04/2018)
         
- Căn cứ vào Điều 18, Điều lệ trường Trung học, Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD& ĐT quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng;
          - Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên;
          - Xét tình hình thực tế của trường, nhu cầu các công việc cần đảm nhiệm.
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN BAN GIÁM HIỆU
1. Hiệu trưởng: Lại Thế Quang
a. Phụ trách các công việc: Phụ trách chung;
          Công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý CBGV-NV và học sinh; công tác tài chính, tài sản; công tác đối ngoại, công tác tuyển sinh; công tác kế hoạch; công tác bảo hiểm; công tác xây dựng và vận động đóng góp xây dựng CSVC trường lớp học; công tác tiếp dân; các công việc cấp trên yêu cầu trực tiếp Hiệu trưởng làm và các phần việc chung không thuộc phạm vi riêng biệt đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng.
          Chỉ đạo văn phòng về công tác tiếp nhận, thuyên chuyển học sinh đến và đi; điều hành sự phối hợp giữa Đoàn trường, Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh với chuyên môn. Trực tiếp điều hành tu chỉnh hệ thống văn bản quy chế nội bộ của trường. Chỉ đạo nhóm CNTT; Chỉ đạo bộ phận quản lý các phần mềm quản lý trường học và Wetsite của nhà trường. Dạy - Học nghề.
          Trưởng các ban: Ban thực hiện Quy chế dân chủ; Ban chỉ đạo cuộc vận động ủng hộ nguồn quỹ xây dựng và phúc lợi; Ban kiến thiết xây dựng.
          Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Hội đồng Thi đua- khen thưởng; Hội đồng kỷ luật học sinh; Hội đồng tuyển sinh.
b. Dạy môn Toán 2 tiết/tuần. Chỉ đạo chào cờ 01 lần/ tháng. Nhận xét và ký học bạ lớp 12.
c. Sinh hoạt hành chính với tổ văn phòng; chuyên môn với tổ Toán.
d. Một số việc khác khi cấp trên giao.
2. Phó Hiệu trưởng: Hoàng Thị Bích Hiền
a. Phụ trách công việc:
           Phụ trách công tác chuyên môn; GD Hướng nghiệp; công tác kiểm tra nội bộ trường học; công tác kiểm tra chuyên môn; Quản lý dạy thêm - học thêm.
          Công tác đổi mới PPDH, đổi mới quản lí về chuyên môn, công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; công tác NCKH và BDGV; HSG; chỉ đạo hoạt động của các tổ chuyên môn; Ban hồ sơ trường chuẩn quốc gia; kiểm tra các chuyên đề về chuyên môn. Phụ trách hồ sơ lớp (Kiểm tra, ký Duyệt Sổ điểm) và kí học bạ lớp 11. Chịu trách nhiệm chỉ đạo giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi về chuyên môn (IOE; Sáng tạo KHKT; sử dụng kiến thức liên môn,....). Phụ trách các kỳ thi thử THPTQG, thi học kỳ, HSG, GVG, thi QPAN,...         
Trưởng các ban: Kiểm tra nội bộ trường học; Kiểm tra hồ sơ chuyên môn; Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo; Ban hồ sơ thi THPT QG 2018; Các kỳ thi liên quan đến chuyên môn.
b. Dạy môn Lịch sử 4 tiết/tuần. Trực Giám hiệu 2- 3 ngày/tuần. Chỉ đạo chào cờ đầu tuần từ 1 đến 2 lần/ tháng. (về nội dung dạy học và các hoạt động giáo dục).
c. Sinh hoạt chuyên môn ở tổ Sử - Địa - GDCD.
d. Một số việc khác khi được phân công.
3. Phó hiệu trưởng: Trần Quốc Tuấn
a. Phụ trách công việc:
          Phụ trách công tác an ninh trật tự, nề nếp kỉ cương, công tác giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống và pháp luật, việc thực hiện nội quy quy chế; Công tác PCCC; công tác Phòng chống lụt bão. Phụ trách công tác của Tự vệ cơ quan. Công tác  Khuyến học. Công việc Hiếu - Hỷ; Hội CTĐ.  
Tổng hợp thi đua cuối kỳ, cuối năm. Chịu trách nhiệm về hồ sơ thủ tục công tác thi đua- khen thưởng. Theo dõi Chấm công nề nếp dạy- học của giáo viên. Quản lí kiểm tra việc chấp hành các qui định của Căng tin.
Trưởng các ban: Nề nếp; Ban tuyên truyền và phổ biến pháp luật; Ban phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt, an ninh trường học, ATGT; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
b. Dạy môn Toán 4 tiết/tuần. Trực Giám hiệu 2- 3 ngày/tuần. Chỉ đạo chào cờ thứ 2 từ 2 lần/ tháng. Nhận xét và Ký học bạ lớp 10.
c. Sinh hoạt chuyên môn ở tổ Toán.
d. Một số việc khác khi được phân công.
4. Phó hiệu trưởng: Hồ Thị Phương Mai:
a. Phụ trách công việc:
Phụ trách công tác lao động, vệ sinh MT; Công tác quản lý và bảo quản cơ sở vật chất; Công tác y tế học đường;  HĐ GDNGLL. Quản lý các hoạt động chuyên môn các phòng thư viện, thí nghiệm, thiết bị dạy học, phòng máy vi tính; Quản lý và điều hành tổ văn phòng, bảo vệ, tạp vụ; Theo dõi công tác kiểm kê, bàn giao, quản lí và công khai tài sản. Phụ trách công tác DS-KHHGĐ.
Trưởng các ban: Ban lao động; Ban Y tế học đường; Ban kiểm kê tài sản; Bảo quản cơ sở vật chất; Mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất; DS-KHHGĐ.
          b. Dạy học môn Ngữ văn 4 tiết/tuần. Trực giám hiệu 2-3 ngày/tuần. Chỉ đạo chào cờ đầu tuần 1-2 lần/tháng. Kiểm tra và ký sổ đầu bài Khối 10, 11,12.
          c. Sinh hoạt chuyên môn với tổ Ngữ văn và tổ Văn phòng.
d. Một số việc khác khi được phân công.
II. CƠ CHẾ LÀM VIỆC
- Tiết 3,4 Sáng thứ 7 hàng tuần, ban giám hiệu họp giao ban tuần. Mỗi thành viên ban giám hiệu phải tham gia góp ý tình hình chung của trường, nhất là về phần việc mình phụ trách và xây dựng lịch hoạt động tuần tới.
- Từ ngày 25 đến 27 hàng tháng, các Phó Hiệu trưởng kiểm điểm phần việc của mình và của trường trong tháng qua, đề xuất xây dựng kế hoạch tháng sau. Gửi báo cáo qua mail (ngắn gọn) cho Hiệu trưởng, hoặc trao đổi trực tiếp để tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tháng tới để Hiệu trưởng chuẩn bị cho kế hoạch tháng sau.
- Cuối mỗi kỳ, cuối năm học, phải làm sơ kết tổng kết phần việc mình phụ trách và các ý kiến tham mưu góp ý cho Hiệu trưởng đưa ra đánh giá chung toàn trường. Các Phó Hiệu trưởng làm báo cáo theo yêu cầu của công văn cấp trên mà các mảng mình phụ trách, xong gửi cho Hiệu trưởng kiểm tra, chỉ đạo văn phòng lấy số vào ghi sổ công văn.
2. Trên phần việc được phân công, mỗi đồng chí trong BGH phải chủ động vạch kế hoạch cho chính mình và làm việc thường xuyên với các tổ chức, bộ phận, đối tượng trực thuộc; đôn đốc, quản lý hoạt động các phần việc các tổ chức, bộ phận và các đối tượng mình phụ trách.
Các thành viên BGH chịu trách nhiệm trả lời các chất vấn của học sinh, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, công đoàn, liên quan đến phần việc được giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm với cấp trên về các phần việc này.
 Phải trực tiếp tham gia giảng dạy theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
3. Mỗi thành viên trong BGH trong tuần được nghỉ 2 buổi hoặc một ngày khi tình hình bình thường.
- Giám hiệu trực phải đi đúng giờ, về đúng giờ theo lịch làm việc của trường và chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của trường trong buổi được phân công trực.
- Những buổi không phải là buổi nghỉ, buổi trực, buổi được hiệu trưởng cử đi công tác đều phải đến trường để giải quyết phần việc của mình, để dự giờ thăm lớp, cũng như dự phòng cần người của giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất.
III. THẨM QUYỀN KÝ CÁC VĂN BẢN
1. Hiệu trưởng ký các báo cáo, tờ trình gửi Sở giáo dục đào tạo, cấp uỷ và chính quyền các cấp, các văn bản, quy định về chủ trương chính sách liên quan đến tổ chức, hoạt động của toàn trường, các lĩnh vực mà hiệu trưởng trực tiếp phụ trách và các văn bản mà Hiệu trưởng xét thấy cần thiết.
2. Các Phó Hiệu trưởng ký thay Hiệu trưởng các văn bản xử lý, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong trường hợp được Hiệu trưởng uỷ quyền ký thay các văn bản quy định tại khoản 1 mục này thì phải được Hiệu trưởng trao đổi, cho ý kiến trước. Các văn bản do Phó Hiệu trưởng ký có liên quan đến chủ trương phương hướng công tác của trường đều phải thận trọng, xin ý kiến tập thể BGH, hoặc ít nhất là Hiệu trưởng và gửi cho mỗi thành viên trong ban giám hiệu 1 bản để biết.
Tất cả các văn bản gửi đi đều phải lưu lại 1 bản gốc tại văn phòng.
 
Nơi nhận:
- Các thành viên BGH, cấp ủy;
- TTCM, TTVP, Đoàn thể;
- Thanh tra nhân dân, GV;
- VP(niêm yết, lưu).
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Lại Thế QuangQUY ĐỊNH TRỰC GIÁM HIỆU

1. Buổi học chính khóa:
- Giám hiệu trực có mặt tại trường trong suốt buổi học (trước khi vào học ít nhất 15 phút và sau khi hết giờ ít nhất 15 phút).
- Theo dõi nề nếp giảng dạy của giáo viên. Theo dõi nề nếp làm việc của nhân viên văn phòng và bảo vệ.
- Theo dõi nề nếp học tập và rèn luyện của học sinh.
- Chỉ đạo, kiểm tra sĩ số học sinh và việc theo dõi dạy học của giáo viên (mỗi buổi trực kiểm tra ít nhất 1 lần).
- Cùng với ytế nhắc nhở công tác vệ sinh, trực nhật.
- Xử lý các công việc đột xuất (nếu đ/c phụ trách công việc đó không có mặt tại trường).
- Chuyển sổ trực Giám hiệu theo lịch, ghi nhận xét vào sổ trực giám hiệu.
2. Buổi học thêm (buổi chiều):
* Giám hiệu trực:
- Có mặt tại trường trong suốt buổi học (trước khi vào học ít nhất 5 phút và sau khi hết giờ ít nhất 10 phút). Không dạy thêm vào các buổi trực.
- Theo dõi nề nếp giảng dạy của giáo viên và nề nếp học tập của học sinh. Theo dõi nề nếp làm việc của nhân viên văn phòng và bảo vệ. 
- Kiểm tra sĩ số các lớp. Đặc biệt những lớp có số học sinh nghỉ nhiều.
- Tiếp công dân và giải quyết các vấn đề có liên quan trong quyền hạn của mình.
* Giám hiệu không trực:
- Tùy công việc của mình đến trường làm
3. Lịch trực Giám hiệu: Tùy theo kế hoạch từng tuần
4. Ghi chú: Khi có người ngoài đến làm việc nếu không phải phần việc mình phụ trách thì phải xin ý kiến của Hiệu trưởng, nếu cần thiết phải hội ý Ban giám hiệu để thống nhất.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây