Trường THPT Nguyễn Đức Mậu

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lại Thế Quang
Điện thoại:0972967401
Email: quanglt.ndm@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng
ThS
Lại Thế Quang
2 Hoàng Thị Bích Hiền
Điện thoại:0976706626
Email: hienhtb.ndm@nghean.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ThS
Hoàng Thị Bích Hiền
3 Trần Quốc Tuấn
Điện thoại:0917856082
Email: tranquoctuanndm@gmail.com
Phó hiệu trưởng
ThS
Trần Quốc Tuấn
Tổ Toán - Tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Đức Vượng
Điện thoại:0949876333
Email: hoducvuong@yahoo.com.vn
Giáo viên
Chi ủy viên
ThS
Hồ Đức Vượng
2 Hồ Thị Nga
Điện thoại:0989609715
Email: htnga.ndm@gmail.com
Giáo viên
ThS
Hồ Thị Nga
3 Hoàng Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0914431798
Email: lequang1972@gmail.com
Giáo viên
CN
Hoàng Thị Thanh Xuân
4 Ngô Văn Vinh
Điện thoại:0978130181
Email: ngovanvinh130181@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó bộ môn
CN
Ngô Văn Vinh
5 Nguyễn Văn Hữu
Điện thoại:0986598814
Email: nguyenvanhuu814@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Văn Hữu
Tổ Vật lí - CN - Thể dục - GDQP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Năm
Điện thoại:0963679603
Email: ngocnamle75@yahoo.com.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Lê Ngọc Năm
2 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:0972166624
3654512
Email: sonnt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Nguyễn Thanh Sơn
3 Đặng Văn Quyết
Điện thoại:0943234322
Email: diachiao09@gmail.com
Giáo viên
CN
Đặng Văn Quyết
4 Hồ Thanh Lộc
Điện thoại:0968786798
Email: holocndm@gmail.com
Giáo viên
Trưởng ban TTND
ThS
Hồ Thanh Lộc
5 Đặng Thị Thùy Linh
Điện thoại:0968786781
Email: dangthuylinhndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Đặng Thị Thùy Linh
Tổ Hóa - Sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Cảnh Ban
Điện thoại:0978481750
Email: bantc.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Trần Cảnh Ban
2 Nguyễn Thị Kim Cúc
Điện thoại:0976345084
Email: cucndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Kim Cúc
3 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:01685312397
Email: kiennhan18072009@gmail.com
PBT Đoàn TN trường
CN
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
4 Hồ Thị Huệ
Điện thoại:01699206552
Email: hothihuendm@gmail.com
Tổ phó bộ môn
CN
Hồ Thị Huệ
5 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0964275567
Email: hungnv.ndm@nghean.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Nguyễn Văn Hùng
Tổ ngữ văn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Thị Tuyết
Điện thoại:01649041696
Email: tuyetht.ndm@nghean.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Hồ Thị Tuyết
2 Trần Ngọc Hòa
Điện thoại:0917946180
Email: hoatn.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
ThS
Trần Ngọc Hòa
3 Trần Thị Mai Hiên
Điện thoại:01677569792
Email: hienttm.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
ThS
Trần Thị Mai Hiên
4 Phạm Thị Hà
Điện thoại:098455163
Email: phamthihanguyenducmau@gmail.com
Giáo viên
CN
Phạm Thị Hà
5 Trần Thị Dung
Điện thoại:0987313937
Email: chieutim237@yahoo.com
Giáo viên
ThS
Trần Thị Dung
Tổ Ngoại ngữ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thế Hiền
Điện thoại:0985887088
Email: hienpt.ndm@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
CN
Phạm Thế Hiền
2 Nguyễn Thị Chung
Điện thoại:01689917641
Email: chungnguyen159@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Chung
3 Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại:0988851677
Email: nguyenmaihoa.ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Hoa
4 Hồ Thị Lan Hương
Điện thoại:0912864385
Email: lanhuongc3ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Hồ Thị Lan Hương
5 Chu Thị Trung Thu
Điện thoại:0978310027
Email: thuctt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Chu Thị Trung Thu
Tổ Sử - Địa - GDCD
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Quang Tuấn
Điện thoại:01248282065
Email: tuandqndm@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
CN
Đặng Quang Tuấn
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Điện thoại:01664572659
Email: nhuhiep30-10-2001@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thúy Hằng
3 Nguyễn Thị Vinh
Điện thoại:0985555978
Email: vinhndm@gmail.com
Giáo viên
UV BCH Công đoàn
Nguyễn Thị Vinh
4 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:01669738190
Email: nguyenthanhthuy070782@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thanh Thủy
5 Phạm Văn Hòa
Điện thoại:0968100363
Email: hoapv.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
Tố phó bộ môn
CN
Phạm Văn Hòa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây