QĐ THÀNH LẬP TRƯỜNG CHUẨN QG

Thứ tư - 17/01/2018 21:06
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU
 
 

Số: 151/QĐ-THPT NĐM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Quỳnh lưu, ngày 25 tháng 11 năm 2017QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia
 Giai đoạn: 2015 - 2020

 
 
 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU

          - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ Trường trung cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          - Căn cứ vào Kế hoạch và nhiệm vụ năm học của Nhà trường;
          - Xét yêu cầu công tác và khả năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

QUYẾT ĐỊNH
          Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng Trường đạt Chuẩn Quốc gia  gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2: Ban chỉ đạo Xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia có trách nhiệm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
(Hàng năm sẽ có bổ sung cho phù hợp với công việc)
Điều 3: Bộ phận Hành chính, Chuyên môn và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

          Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT.


                                                                                       

                                                                                              Lại Thế Quang


 
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

Quỳnh lưu, ngày 25 tháng 11 năm 2017

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN: 2015-2020

(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-THPT NĐM  ngày 25/11/2017)

 
TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Lại Thế Quang BTCB - Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Trần Quốc Tuấn Phó Hiệu trưởng Phó ban  
3 Hoàng Thị Bích Hiền Phó BT CB - Phó hiệu trưởng Phó ban  
4 Hồ Đại Thắng Chi ủy viên - Chủ tịch CĐ Thành viên  
5 Hồ Đức Vượng Chi ủy viên Thư ký  
6 Nguyễn Hồng Phương Bí thư Đoàn trường Thành viên  
7 Nguyễn Văn Hữu Tổ trưởng tổ Toán- Tin Thành viên  
8 Lê Ngọc Năm Tổ trưởng Tổ Lý-TDQP Thành viên  
9 Nguyễn Văn Hùng Tổ trưởng Tổ Hóa- Sinh Thành viên  
10 Hồ Thị Tuyết Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn Thành viên  
11 Đặng Quang Tuấn Tổ trưởng Tổ Sử- Địa - GDCD Thành viên  
12 Phạm Thế Hiền Tổ trưởng tổ Anh Văn Thành viên  
13 Hồ Thanh Lộc TB thanh tra nhân dân Thành viên  
14 Hồ Bá Trường Tổ trưởng tổ Hành chính, VP Thành viên  
15 Nguyễn Thị Nhung Nhân viên Y tế Thành viên  
16 Hoàng Thị Hường Nhân viên kế toán Thành viên  
17 Trần Thị Mận Nhân viên thiết bị Thành viên  
18 Trần Thị Hồng Nhân viên thư viện Thành viên  

          Danh sách này gồm có 18 người.
                                                                     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây