Tổ Vật lí - CN - Thể dục - Quốc phòng

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN  VẬT LÍ
TT Họ tên
 • Thông tin cơ bản
 • Thông tin liên lạc
1
Lê Ngọc Năm
 • Mã GV: GV.15592.004
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 24/10/1975
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Tỏ trưởng
 • Điện thoại: 0963679603
  Email: ngocnamle75@yahoo.com.vn
  Địa chỉ: số nhà 16 tổ 11 khối 3 - Cầu Giát - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
CN. Đặng Văn Quyết
 • Mã GV: GV.15592.014
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 03/10/1981
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0943234322
  Email: diachiao091@gmail.com
  Địa chỉ: 13 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
ThS. Hồ Thanh Lộc
 • Mã GV: GV.15592.015
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 10/03/1982
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0968786798
  Email: holocndm@gmail.com
  Địa chỉ: 9 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
4
CN. Nguyễn Thanh Sơn
 • Mã GV: GV.15592.032
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 15/04/1982
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0972166624
  Email: sonnt.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: xóm 4 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
5
CN. vũ thị hoài
 • Mã GV: GV.15592.054
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 16/02/1982
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0984685731
  Email: vuthihoai162@gmail.com
  Địa chỉ: 3 - Quỳnh Hưng - Quỳnh Lưu - Nghệ An
6
CN. Đặng Thị Thùy Linh
 • Mã GV: GV.15592.066
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 15/01/1981
  Chuyên môn: Vật lí
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0968786781
  Email: dangthuylinhndm@gmail.com
  Địa chỉ: X9 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN CÔNG NGHỆ
TT Họ tên Thông tin cơ bản

Thông tin liên lạc

1
CN. Trần Thị Duyên
 • Mã GV: GV.15592.107
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 16/07/1987
  Chuyên môn: Công nghệ
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0984232455
  Email: duyenndm@gmail.com
  Địa chỉ: xóm 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN THỂ DỤC
TT Họ tên Thông tin cơ bản Thông tin liên lạc
1
CN. lê văn chương
 • Mã GV: GV.15592.040
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 01/05/1982
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0978665818
  Email: chuonglv.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: 11 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
CN. Nguyễn Văn Đào
 • Mã GV: GV.15592.050
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 01/09/1986
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0962827434
  Email: nguyenvandaondm@gmail.com
  Địa chỉ: Tân An - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
CN. Trần Xuân Hoàng
 • Mã GV: GV.15592.056
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 24/01/1977
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0987715325
  Email: hoangyenndm12112002@gmail.com
  Địa chỉ: Xóm 5 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
4
CN. hồ hữu thuận
 • Mã GV: GV.15592.083
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 01/01/1972
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0984040289
  Email: thuanhh.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: Toàn Thắng - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
5
CN. Phan Thị Lài
 • Mã GV: GV.15592.109
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 31/08/1986
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0989826665
  Email: miuthu2011@gmail.com
  Địa chỉ: Xoms 4 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
6
CN. Mai Văn Dũng
 • Mã GV: GV.15592.111
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 22/09/1976
  Chuyên môn: Thể dục
  Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
 • Điện thoại: 0984066787
  Email: dungmv.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: hồng phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GD QUỐC PHÒNG
TT Họ tên Thông tin cơ bản Thông tin liên lạc
1
Nguyễn Hồng Llĩnh
 • Mã GV: GV.15592.062
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 24/04/1984
  Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0984235129
  Email: banlinh1984@gmail.com
  Địa chỉ: thon dai bac - Quỳnh Long - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
CN. Phạm xuân Thành
 • Mã GV: GV.15592.106
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 26/07/1987
  Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0982164146
  Email: thanhndm@gmail.com
  Địa chỉ: xóm 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
Lê Đình Cơ
 • Mã GV: GV.15592.110
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 12/10/1975
  Chuyên môn: Giáo dục quốc phòng an ninh
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0988207767
  Email: cold.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: Thôn2 - Ngọc Sơn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây