Tổ Hóa - Sinh

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA
# Họ tên
 • Thông tin cơ bản
 • Thông tin liên lạc
1
CN. Nguyễn Văn Hùng
 • Mã GV: GV.15592.002
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 22/10/1976
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Tổ trưởng Bộ môn
 • Điện thoại: 0964275567
  Email: hungnv.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: xóm 5 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
ThS. Phan Hoài Thanh
 • Mã GV: GV.15592.017
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 25/07/1982
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0947014627
  Email: chemistry.phan@gmail.com
  Địa chỉ: 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
hồ thị ngọc
 • Mã GV: GV.15592.073
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 26/09/1985
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 01689918970
  Email: hothingoc1985@gmail.com
  Địa chỉ: Hòa Bình - Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
4
CN. phạm thị mỹ nhung
 • Mã GV: GV.15592.078
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 30/05/1982
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 01214019813
  Email: vuthanhql3@gmail.com
  Địa chỉ: xóm bút thành - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
5
CN. nguyễn thị thủy
 • Mã GV: GV.15592.085
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 11/10/1990
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 01669103902
  Email: nguyenthuy08shh@gmail.com
  Địa chỉ: 7 - Diễn Hùng - Diễn Châu - Nghệ An
6
CN. Đậu Thị Tú
 • Mã GV: GV.15592.093
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 16/01/1984
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0946014387
  Email: chemistry.phan@gmail.com
  Địa chỉ: 12 - Sơn Hải - Quỳnh Lưu - Nghệ An
7
ThS. Trần Thị Thái
 • Mã GV: GV.15592.108
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 21/01/1986
  Chuyên môn: Hóa học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0985200602
  Email: tranthai219@gmail.com
  Địa chỉ: XÓM 6 - Quỳnh Diện - Quỳnh Lưu - Nghệ An

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH
 
TT Họ tên
 • Thông tin cơ bản
 • Thông tin liên lạc
1
CN. Trần Cảnh Ban
 • Mã GV: GV.15592.016
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 02/11/1982
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0978481750
  Email: bantc.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: Xóm 6 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
2
CN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 • Mã GV: GV.15592.031
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 04/05/1985
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: PBT Đoàn TN trường
 • Điện thoại: 01685312397
  Email: kiennhan18072009@gmail.com
  Địa chỉ: Xóm 10 - Quỳnh Ngọc - Quỳnh Lưu - Nghệ An
3
Hồ Thị Huệ
 • Mã GV: GV.15592.036
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 17/08/1981
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: Tổ phó Bộ môn
 • Điện thoại: 01699206552
  Email: hothihuendm@gmail.com
  Địa chỉ: xom toàn thắng - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An
4
nguyễn thị kim cúc
 • Mã GV: GV.15592.047
  Giới tính: Nữ
  Ngày sinh: 17/01/1984
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0976345084
  Email: cucndm@gmail.com
  Địa chỉ: Xóm 5 - Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An
5
ThS. hồ bá nhàn
 • Mã GV: GV.15592.075
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 20/10/1977
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0973592184
  Email: nghianhan2003@gmail.com
  Địa chỉ: 7 - Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu - Nghệ An
6
CN. trần văn tuấn
 • Mã GV: GV.15592.090
  Giới tính: Nam
  Ngày sinh: 26/10/1981
  Chuyên môn: Sinh học
  Chức vụ: Giáo viên
 • Điện thoại: 0934574908
  Email: tuantv.ndm@nghean.edu.vn
  Địa chỉ: Hồng Phong - An Hòa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây